Odjeljenje za lokalno ekonomski razvoj i društvene djelatnosti bavještava roditelje djece rođene 2012. godine, koja će do početka nove školske godine napuniti šest godina i djece rođene 2011. godine, koja prošle godine nisu upisana u školu, da će se obavljati ljekarski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole tokom aprila i maja tekuće godine.

Za djecu sa navršenih šest godina starosti ljekarski pregled će se obavljati u ambulantama porodične medicine (u Prnjavoru i u terenskim ambulantama), kod ljekara, kod koga je porodica registrovana. Pregled djece koja nemaju navršenih šest godina starosti obavljaće pedijatar kod koga je dijete registrovano. Nakon ljekarskog pregleda upis djece će se vršiti u školama.

Za sve informacije u vezi upisa djece u prvi razred, možete se obratiti matičnoj školi u koju će dijete biti upisano.