Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava učenike srednjih škola sa područja opštine Prnjavor da je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo konkurs za učenike srednjih škola u Republici Srpskoj pod nazivom „Zašto je kultura (meni) važna?“

Konkurs je otvoren do 19.02.2018. godine, a radove sa naznačenom kategorijom  potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture RS, Resor kulture, Trg Republike Srpske, 78000 Banja Luka.KON

Sve dodatne informacije o konkursu, kategorijama radova i načinu slanja istih, zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx#collapsible0