Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava da je od strane JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske objavljen Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po projektima zapošljavanja u 2016. godini.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske na neodređeni vremenski period na puno radno vrijeme, sa stepenom stručnog obrazovanja od NK do VSS, koji aktivno traže zaposlenje  i prijavljeni su na evidenciju prije objavljivanja Javnog poziva i to kroz sufinansiranje samozapošljavanja i sufinansiranje zapošljavanja  kod poslodavaca za ukupno 1.770 lica  kroz tri komponente:

  • I KOMPONENTA: Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 1.250 lica u iznosu od 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi  5.000.000,00 KM.
  • II KOMPONENTA: Sufinansiranje samozapošljavanja za 200 lica u iznosu od 000,00 KM  po jednom licu, što ukupno iznosi  800.000,00 KM.
  • III KOMPONENTA: Sufinansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za ukupno 320 lica za one poslodavce koji iskažu interes za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica. Sredstva će se dodjeljivati u iznosu do 1.000,00 KM po jednom licu za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, a poslodavac je obavezan da ih zaposli.  Ukupna sredstva po ovoj komponenti iznose do 30000 KM.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/216-519 (Filijala Banja Luka) ili na internet stranici Zavoda za zapošljavanje: www.zzzrs.net.