Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава да је од стране ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске објављен Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава по пројектима запошљавања у 2016. години.

Пројектом је обухваћено запошљавање лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске на неодређени временски период на пуно радно вријеме, са степеном стручног образовања од НК до ВСС, који активно траже запослење  и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива и то кроз суфинансирање самозапошљавања и суфинансирање запошљавања  код послодаваца за укупно 1.770 лица  кроз три компоненте:

  • I КОМПОНЕНТА: Суфинансирање запошљавања код послодаваца за 1.250 лица у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи  5.000.000,00 КМ.
  • II КОМПОНЕНТА: Суфинансирање самозапошљавања за 200 лица у износу од 000,00 КМ  по једном лицу, што укупно износи  800.000,00 КМ.
  • III КОМПОНЕНТА: Суфинансирање обуке, доквалификације и преквалификације за укупно 320 лица за оне послодавце који искажу интерес за обуку, доквалификацију и преквалификацију незапослених лица. Средства ће се додјељивати у износу до 1.000,00 КМ по једном лицу за обуку, доквалификацију и преквалификацију, а послодавац је обавезан да их запосли.  Укупна средства по овој компоненти износе до 30000 КМ.

Детаљније информације могу се добити на број телефона 051/216-519 (Филијала Бања Лука) или на интернет страници Завода за запошљавање: www.zzzrs.net.