Pozivaju se učenici, studenti i posebno nadarena i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije u školskoj 2017/2018. godini.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu stipendije za školsku 2017/2018. godinu objavljen je 26.12.2017. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno do 25.01.2018. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu stipendije i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor i zvaničnoj internet stranici opštine Prnjavor.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.

Javni poziv možete pogledati ovdje.