На основу члана 6. Правилника о додјели студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 26/17), начелник општине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање захтјева за додјелу студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор у 2017. години

Позивају се студенти са подручја општине Прњавор да поднесу захтјев за додјелу студентске награде за најбоље студенте у 2017. години.

Право на додјелу студентске награде имају сви студенти који испуњавају сљедеће услове:

а) да имају пребивалиште на подручју општине Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева,

б) да су студенти друге и виших година првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Босни и Херцеговини и земљама бивше Југославије,

в) да нису обновили ниједну годину током студија,

г) да су према наставном плану и програму високошколске установе положили све испите из претходних година студија,

д) да су постигли просјечну оцјену најмање 9,50.

Поред општих услова пожељно је да је студент у току основног и средњег образовања учествовао и остварио запажене резултате на међународним такмичењима из неког од наставних предмета.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у шалтер сали општине Прњавор, на прописаном обрасцу и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности.

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

  • Увјерење о пребивалишту, не старије од 6 мјесеци,
  • Увјерење о уписаној академској 2016/2017. години,
  • Овјерена копија индекса,
  • Увјерење о просјеку оцјена закључно са 30.09.2017. године,
  • Овјерена изјава да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
  • Потврда о положеним испитима из претходних година студија,
  • Свједочанство из основне школе са завршним оцјенама од шестог до деветог разреда,
  • Свједочанства из свих разреда средње школе,
  • Фотокопију картице текућег рачуна.

Студенти који су у току свог досадашњег школовања учествовали и остварили успјех на неком од међународних такмичења из наставних предмета требају приложити овјерене копије диплома о освојеном првом, другом или трећем мјесту, или друга документа из којих се недвосмислено види да су учествовали на такмичењу или остварили успјех који одговара условима Јавног позива.

Јавни позив за додјелу студентских награда у 2017. години објављен је 19.10.2017. године и траје осам дана од дана објављивања, односно закључно са 27.10.2017. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

Јавни позив за додјелу студентских награда

Образац захтјева за студентске награде