Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima („Službeni glasnik Grada  Prnjavor“ broj 6/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture

i ostalim udruženjima

 

Pozivaju se udruženja građana registrovana na području grada Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2024. godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju udruženja građana koja ispunjavaju sljedeće uslove:

1) da su registrovani u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima najmanje (1) jednu godinu prije objavljivanja Javnog poziva.

2) da imaju sjedište na području grada Prnjavor,

3) da su dostavili izvještaj o utrošku sredstava u prethodnoj godini, ukoliko su koristili budžetska sredstva i

4) da nemaju obezbijeđeno finansiranje sa druge budžetske pozicije.

 

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor na propisanom obrascu koji sadrži sljedeće podatke:

1) naziv programa/projekta

2) pun naziv udruženja,

3) oblik, broj, datum i mjesto registracije,

4) broj žiro računa,

5) ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon, i adresa elektronske pošte,

6) oblast na koju se odnosi program/projekat,

7) iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta Grada i

8) ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima).

 

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti:

1) ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

2) ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,

3) žiro račun,

4) program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava.

 

Udruženja koja konkurišu sa više programa/projekata dostavljaju jedan primjerak potrebne dokumentacije pod tačkama 1), 2) i 3).

 

Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 15.03.2024. godine i traje 15 dana od dana objavljivanja.

 

Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima