Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности општине Прњавор обавјештава удружења грађана са подручја општине Прњавор да је Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске објавило јавни позив за додјелу средстава/гранта за суфинансирање програма/пројеката:

  • удружења грађана и фондација,
  • добротворних друштава „Мерхамет“ у Републици Српској,
  • удружења и фондација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата и
  • хуманитарних друштава „Коло српских сестара“.

Јaвни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе  Републике Српске:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/muls/Pages/default.aspx#collapsible0.