Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske objavilo javne oglase, i to:

  • Javni oglas za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka – Predmet oglasa je dodjela finansijske pomoći povratnicima i interno raseljenim licima u cilju obezbjeđenja uslova za održivost povratka i poboljšanja kvaliteta življenja, unapređenja i jačanja poljoprivredne proizvodnje i zanatske djelatnosti i stvaranja uslova za reintegraciju povratnika u lokalnoj zajednici. Sredstva pomoći će se dodjeljivati za podršku projektima u poljoprivredi i stočarstvu, te projektima za zanatsku i proizvodno-uslužnu djelatnost.
  • Javni oglas za pomoć i finansiranje rada udruženja koja se bave pitanjima raseljenih lica, povratnika i izbjeglica – Pravo prijave na oglas imaju udruženja koja su registrovana prema Zakonu o udruženjima i fondacijama, a čije su programske aktivnosti usmjerene na unapređenje života izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

            Javni oglasi su objavljeni 23.03.2016. godine. Rok za podnošenje zahtjeva je 21 dan od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Pages/default.aspx#collapsible1.