Evropska banka za obnovu i razvoj objavljuje projektni poziv za podršku preduzeća iz različitih industrija, kao što su prehrambena industrija, distribucija i veleprodaja, građevinarstvo i inženjering. Cilj projekta je spajanje klijenata sa lokalnim konsultantima i međunarodnim savjetnicima, koji mogu pomoći u transformaciji raznih vrsta poslovanja. Bilo da je riječ o internet stranici, upravljanju kvalitetom, marketinškoj strategiji ili novoj strukturi upravljanja, radi se na definisanju projekta koji najbolje odgovara potrebama klijenta.

Kriterijumi za apliciranje:

  • Veličina preduzeća: Do 50 miliona EUR godišnjeg prihoda ili sa ukupnom vrijednosti bilansa stanja manjom od 43 miliona EUR. Preduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih.
  • Vlasništvo: Privatna preduzeća u lokalnom vlasništvu.
  • Godine postojanja: Duže od dvije godine.
  • Industrija: Preduzeća iz skoro svih sektora, osim preduzeća koja su aktivna u vojnoj industriji, duvanskoj industriji, kocki ili finansijskim uslugama.
  • Integritet: Od preduzeća sa kojima se sarađuje očekuje se visok nivo integriteta. Ne sarađuje se sa preduzećima protiv kojih se vode pravni procesi, koji bi mogli uticati na implementaciju projekta.

Detaljne informacije i projektu, kao i projektnu dokumentaciju, možete vidjeti ovdje: http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/bosnia-and-herzegovina.html