U skladu sa hidrometereološkom situacijom i najavom daljeg nastavka padavina, dostignutim vodostajem rijeka povećan je rizik od poplava na priobalnim područjima. Neophodno je da se građani pripreme za preduzimanje mjera lične i uzajamne zaštite odbrane od poplava.

Za sve informacije i prosljeđivanje podataka građani se mogu obratiti Odsjeku za civilnu zaštitu Opštinske uprave opštine Prnjavor, na broj telefona 051/660-853 od 07:00 do 20:00 časova, Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici na broj telefona 123, od 00:00 do 24:00 časa, ili Operativno-komunikativnom centru Područnog odjeljenja civilne zaštite Banja Luka na besplatan broj telefona 121, od 00:00 do 24:00 časa.