Na osnovu zaključka Skupštine opštine Prnjavor, usvojenog na drugoj sjednici, Komisija za nagrade i priznanja obavještava javnost da inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja, koje Skupština opštine Prnjavor dodjeljuje povodom obilježavanja 24. marta, Dana opštine Prnjavor, a koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja, mogu uputiti Komisiji za nagrade i priznanja, poštom ili predajom dokumentacije u Šalter sali opštine Prnjavor, do 25.02.2017. godine.

Inicijativa treba da sadrži sljedeće:

  1. Podatke o kandidatu,
  2. Vrstu priznanja,
  3. Obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti, razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima,
  4. Zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlašćenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa, ustanova, preduzeća ili udruženja.