Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, danas se u svom kabinetu sastao sa predstavnicima „Elektroprenosa BiH“, a u vezi izgradnje trafostanice u poslovnoj zoni „Vijaka“. Direktor „Elektroprenosa BiH“, poslovne jedinice Banja Luka, Aleksandar Šukalo, saopštio je da je u dosadašnjim aktivnostima izabrana lokacija, da su izrađeni urbanističko-tehnički uslovi, predat zahtjev ministarstvu za izdavanje lokacijskih uslova, a u toku je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Šukalo je takođe istakao da su sredstva za projekat obezbijeđena, a da je početak izgradnje planiran u toku tekuće godine. Nakon postavljanja nove trafostanice, poslovna zona „Vijaka“ će imati dovoljan izvor električne energije, iako trenutno postoje kapaciteti koji mogu snabavdjevati do sada izgrađen dio. Načelnik Tomaš  je izrazio spremnost opštine da pomogne po svim pitanjima iz svoje nadležnosti, kako bi projekat bio što prije ralizovan.