KOMISIJA ZAVRŠILA OBILAZAK DVORIŠTA, SLIJEDI PROGLAŠENjE POBJEDNIKA

Komisija za izbor najuređenijeg dvorišta završila je obilazak pojedinaca i organizacija, koji su se prijavili za učešće u akciji „Izbor najuređenijeg dvorišta“. U završnici članovi Komisije su obišli dvorište Područnog odjeljenja Osnovne škole „Branko Ćopić“ u Štrpcima, kao i pet dvorišta porodičnih stambenih objekata i to dvorište: Trivičević Vojina, Gačić Mire, Kusturić Vlada, Šušak Nedeljka i Krasić Dragana. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada biće upriličeni naredne sedmice.

dvorište Područnog odjeljenja Osnovne škole “Branko Ćopić”

 

dvorište Trivičević Vojina

dvorište Gačić Mire

 

dvorište Kusturić Vlada

 

dvorište Šušak Nedeljka

 

dvorište Krasić Dragana

ODRŽANA OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor Statut opštine Prnjavor usklađen sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić rekao je da je preporuka Saveza opština i gradova RS o jednoj tipskoj formi statuta, prilagođena i u Prnjavoru, te da je Statut prošao zakonsku proceduru, od nacrta, javne rasprave do usvajanja u formi prijedloga. „Nema nekih bitnih razlika u odnosu na dosadašnji Statut, već su odredbe usklađene sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi“, rekao je Simić. Odbornici su juče prihvatili i Informaciju o radu preduzeća „DEP-OT“, zatim Informaciju o uvođenju trezorskog sistema poslovanja u zdravstvenim ustanovama, te Informaciju o korišćenju javnih površina u 2016. godini. Usvojena je i Odluka o davanju ovlašćenja načelniku opštine da zaključi ugovor o zajedničkom ulaganju između opštine Prnjavor i JP „Putevi RS“, Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018-2020. godine, te Odluka o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi i Babanovcima. Na osmom skupštinskom zasjedanju usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja Prnjavor, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja, te nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata u njima i Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor, kao i Plan utrošaka novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume u 2017. godini. Odbornici lokalnog parlamenta nisu usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godini i izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za prošlu godinu, kao ni Odluku o organizovanju i usklađivanju poslovanja Doma zdravlja Prnjavor i Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata, koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu. Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu dobio je potreban broj odborničkih glasova, kao i Izvještaj o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata na teritoriji opštine Prnjavor, te Rješenje o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga naselja, ulica, trga ili parka, Rješenje o izboru člana školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ Smrtići, Zaključak o upućivanju inicijative Ministarstvu prosvjete i kulture RS, za razrješenje člana školskog odbora  Gimnazije Prnjavor i Rješenje o izboru člana Školskog odbora Gimnazije Prnjavor. Na samom početku osmog skupštinskog zasjedanja, četiri odbornika SNSD Prnjavor, Goran Zemun, Veljko Gvozdenović, Draško Aulić i Aleksandar Vuković obavjestili su lokalni parlament da napuštaju odbornički klub i osnivaju novi „SNSD+“, ne iznoseći razloge svoje odluke. Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš rekao je da će razgovarati sa odbornicima o razlozima formiranja novog kluba, naglašavajući da skupštinska većina nije upitna i da odbornici koji su napustili klub SNSD, glasaju jednako kao i odbornici iz ovog kluba.

ŠARENI KRUGOVI ISHRANE: GLASAJTE I PODRŽITE MALIŠANE DJEČIJEG VRTIĆA „NAŠA RADOST“

Nagradna kampanja „Zdravo jedem da zdravo rastem“ u kojoj učestvuje Dječiji vrtić „Naša radost“ traje još dva dana. Mališani JU Dječiji vrtić „Naša radost“ su pomoću plastičnih čepova osmislili igračku za razvijanje svijesti o značaju zdrave ishrane. Na svakom dijelu piramide nalaze se šarafi i čepovi na kojima su prikazane aplikacije zdrave hrane. Da bi igra počela dijete mora da zavrti vrtuljak, a nakon toga pronalazi i izdvaja čepove sa dobijenim namirnicama, bojom, koje potom zavrne na piramidu. Dvadesetak raodva sa najviše glasova ulazi u uži izbor, nakon čega će stručna komisija odabrati tri rada, te im dodijeliti vrijedne nagrade. Glasanje za najbolji izbor traje do 31. maja, a prema trenutnom stanju Prnjavorčani se po broju glasova nalaze na trećem mjestu. Vašim glasom podrške, mališani prnjavorski mališani imaju realne šanse da osvoje i jedno od prva dva mjeste. Glasajte za mališane Dječijeg vrtića „Naša radost“.

Zdravo jedem da zdravo rastem https://p.antavo.com/Eqy/129

 

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NASTALE ZBOG MRAZA

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prnjavor koji su registrovali gazdinstva putem APIF-a, da mogu prijaviti štete prouzrokovane mrazom u noći između 21. (nedjelja) i 22. (ponedjeljak) aprila 2017. godine na intenzivnim zasadima voća i vinove loze prijavljenim u Registru poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava. Poljoprivredni proizvođači zahtjeve za procjenu štete od mraza mogu podnijeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 09. jun 2017. godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.

SANACIJA PUTA U VIJAČANIMA/FOTO VIJEST

U toku su aktivnosti na sanaciji regionalnog putnog pravca Prnjavor – Čelinac, dionica u Vijačanima koja se koristi za prevoz materijala za potrebe izgradnje auto – puta Banjaluka – Doboj. Trenutno se radi sanacija dionice koja je znatno oštećena prilikom prevoza materijala, a radove izvodi preduzeće “Granit” iz Skoplja.

KANDIDATIMA SNSD-a PODRŠKA U NAJVIŠE MJESNIH ZAJEDNICA

Kandidati Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata /OO SNSD/ dobili su najveću podršku na izborima za savjete mjesnih zajednica na području opštine Prnjavor, preliminarni su rezultati koje je sinoć objavila Opštinska izborna komisija /OIK/. Predsjednik OIK-a Snježana Krajišnik precizirala je da je izlaznost na današnje izbore bila 14 odsto, a u mjesnoj zajednici Galjipovci izbori će biti ponovljeni jer nije izašao dovoljan broj glasača. “U ovoj mesnoj zajednici OIK će u roku od 15 dana donijeti odluku o ponavljanju izbora za ovu mjesnu zajednicu. U ostalim mjesnim zajednicama u roku od sedam dana od dana potvrđivanja rezultata zakazaće se konstitutivne sjednice savjeta mjesnih zajednica”, rekla je ona. U mjesnoj zajednici Gusak-Gajevi izbori nisu održani jer za pet članova Savjeta nije podnesen nijedan zahtjev za ovjeru kandidatskih lista za učešće na izborima. Pravo glasa imalo je 39.413 stanovnika opštine Prnjavor koji su između 393 kandidata birali mjesna rukovodstva.

SRNA, T.S.

PRELIMINARNI REZULTATI ZA ČLANOVE SAVJETA MZ

https://gradprnjavor.com/wp-content/uploads/2017/03/rezultati.pdf

 

SUTRA SJEDNICA SKUPŠTINE: NA DNEVNOM REDU STATUT OPŠTINE, IZVJEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PROŠLU GODINU

Osma redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 30. maja, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 18 tačaka. Odbornici Skupštine opštine na sutrašnjem skupštinskom zasjedanju razmatraće prijedlog Statuta opštine Prnjavor, kao i Izvještaj o održanoj javnoj raspravi, te u prijedlogu: Odluku o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018-2020. godine, Odluku o izmjeni Odluke o organizovanju i usklađivanju poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor, Odluku o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora  Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, opština Prnjavor, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Babanovcima, opština Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom  zdravlja Prnjavor i Rješenje o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga imena naselja, ulice, trga ili parka. U formi nacrta, odbornici će razmatrati Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njivama i Odluku o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor. Na dnevnom redu naći se će i Plan utroška novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2017. godinu, Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banja Luka, za 2016. godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2016.  godine, Izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period 01.01-31.12.2016. godine, te Izvještaj o izvršenim realokacijama za period 01.01-31.12.2016. godine. Odbornici lokalnog parlamenta na osmom zasjedanju raspravljaće o Izvještaju o stanju upravnog rješavanja u ostvarivanju prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoj upravi Prnjavor u periodu 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine, Informaciji o korišćenju javnih površina za 2016. godinu, Izvještaju o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje  Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne  opreme za 2016. godinu, Planu utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu, Izvještaju o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Prnjavor, kao i o odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Osma sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 10.00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.

TOMAŠ URUČIO TRENERKE TEKVONDOISTIMA

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš uručio je proteklog vikenda Tekvondo klubu “Prnjavor” 71 komplet trenerki. Tomaš je istakao da su članovi ovog kluba svojim dosadašnjim rezultatima zaslužili da lokalna zajednica obrati pažnju na njihov rad jer su, promovišući klub i sport, promovisali i opštinu mimo granica Republike Srpske i istovremeno Prnjavor svrstali u regionalni tekvondo centar. On je naglasio da će lokalna vlast i u narednom periodu pronaći način da pomogne klubovima koji se izdvoje svojim rezultatima.

“Klubovima kod kojih prepoznamo pravi rad i iskrenost u radu podrška sigurno neće izostati”, rekao je Tomaš. Predsjednik i trener Tekvondo kluba “Prnjavor” Branislav Njegovan ističe da je ovo prvi put da je lokalna vlast prepoznala i adekvatno podržala rad i rezultate ovog kluba. “Nekoliko godina uzastopno proglašavani smo za najbolji sportski kolektiv u opštini Prnjavor. Ova donacija je kruna svega i velika podrška koja nas obavezuje na dalji uspješan i ozbiljan rad”, rekao je on. Njegovan je zahvalio i preduzeću “Leburić komerc” iz Prnjavora koje je pomoglo nabavku novih trenerki.

SRNA. T.S.

UREĐENjE ULICE SAVE KOVAČEVIĆA/FOTO VIJEST

U toku su radovi na modernizaciji ulice Save Kovačevića, u dužini od 245 metara. Radove izvodi preduzeće „Geokop“, a vrijednost radova je 66.200 KM. Modernizovana ulica biće širine 5,5 metara, a radovi se provode u skladu sa planom kapitalnih ulaganja.

POČELO OBILjEŽAVANjE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

Na području grada počeli su radovi na obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, izuzev u ulici Alekse Malića, Trg srpskih boraca i dijelu Stevana Nemanje, budući da slijedi rekonstrukcija ovih ulica. Bijelom bojom biće obilježeno oko 900 kvadratnih metara pješačkih prelaza i zaustavnih linija, oko 200 parking mjesta, te ostalih saobraćajnih oznaka. U cilju što manjeg ometanja saobraćaja i stvaranja saobraćajnih gužvi, radovi se provode u poslijepodnevnim i noćnim časovima. Radove izvodi preduzeće „MG MIND“, a ukupna vrijednost radova, koji se realizuju u okviru Programa zajedničke komunalne potrošnje iznosi 10.000 KM. Radovi će trajati narednih četiri do pet dana, u zavisnosti od vremenskih prilika.