Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor Statut opštine Prnjavor usklađen sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić rekao je da je preporuka Saveza opština i gradova RS o jednoj tipskoj formi statuta, prilagođena i u Prnjavoru, te da je Statut prošao zakonsku proceduru, od nacrta, javne rasprave do usvajanja u formi prijedloga. „Nema nekih bitnih razlika u odnosu na dosadašnji Statut, već su odredbe usklađene sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi“, rekao je Simić. Odbornici su juče prihvatili i Informaciju o radu preduzeća „DEP-OT“, zatim Informaciju o uvođenju trezorskog sistema poslovanja u zdravstvenim ustanovama, te Informaciju o korišćenju javnih površina u 2016. godini. Usvojena je i Odluka o davanju ovlašćenja načelniku opštine da zaključi ugovor o zajedničkom ulaganju između opštine Prnjavor i JP „Putevi RS“, Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana energetske efikasnosti za opštinu Prnjavor za period od 2018-2020. godine, te Odluka o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi i Babanovcima. Na osmom skupštinskom zasjedanju usvojena je i Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja Prnjavor, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja, te nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata u njima i Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca na području opštine Prnjavor, kao i Plan utrošaka novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume u 2017. godini. Odbornici lokalnog parlamenta nisu usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godini i izvještaj o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za prošlu godinu, kao ni Odluku o organizovanju i usklađivanju poslovanja Doma zdravlja Prnjavor i Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata, koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu. Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2017. godinu dobio je potreban broj odborničkih glasova, kao i Izvještaj o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata na teritoriji opštine Prnjavor, te Rješenje o imenovanju Komisije za pripremu prijedloga naselja, ulica, trga ili parka, Rješenje o izboru člana školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ Smrtići, Zaključak o upućivanju inicijative Ministarstvu prosvjete i kulture RS, za razrješenje člana školskog odbora  Gimnazije Prnjavor i Rješenje o izboru člana Školskog odbora Gimnazije Prnjavor. Na samom početku osmog skupštinskog zasjedanja, četiri odbornika SNSD Prnjavor, Goran Zemun, Veljko Gvozdenović, Draško Aulić i Aleksandar Vuković obavjestili su lokalni parlament da napuštaju odbornički klub i osnivaju novi „SNSD+“, ne iznoseći razloge svoje odluke. Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš rekao je da će razgovarati sa odbornicima o razlozima formiranja novog kluba, naglašavajući da skupštinska većina nije upitna i da odbornici koji su napustili klub SNSD, glasaju jednako kao i odbornici iz ovog kluba.