Okružni sud u Banjaluci donio je odluku kojom je potvrđena ispravnost i pravosnažnost rješenja Skupštine opštine Prnjavor iz 2020. godine kojim se ništavnim oglašava rješenje od decembra 1996. godine kojim je bez naknade vlasništvo nad zgradom u centru Prnjavora preneseno na OO SDS, čime su se stekli uslovi da se objekat vrati u vlasništvo opštine Prnjavor.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš na današnjoj konferenciji za novinare uputio je poziv predsjedniku i sekretaru Skupštine opštine da već danas Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove predaju rješenje i presudu kako bi se knjiženje obavilo što prije i  zgrada vratila u vlasništvo opštine Prnjavor.

„Oni će sada pokazati da li su na strani opšteg interesa i građana opštine Prnjavor ili će i dalje štiti tajkune koji su ranije radili ovakve nelegalne stvari“ , rekao je Tomaš novinarima.

On je istakao da je Prnjavor pravi primjer nekorektne politike SDS, politike koja je samo znala za lični interes.

„ Jedan od najočitijih primjera je i ova zgrada koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji i čija je vrijednost viša od 500.000 KM. Postavićemo i pitanje troškova zakupnine od 1996. godine do danas. Krajnje bi bilo korektno da se zakupnina plati opštini Prnjavor jer je to interes svih građana ove opštine“ , rekao je Tomaš.

Skupština opštine Prnjavor  je  na sjednici održanoj 6. decembra 1996. godine usvojila rješenje kojim se bez naknade pravo raspolaganja na zgradi sa Skupštine opštine Prnjavor prenosi na OO SDS Prnjavor. Rješenje je potpisao tadašnji predsjednik SO i funkcioner SDS Nemanja Vasić. U oktobru 2020. godine Skupština opštine Prnjavor donijela je rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja iz 1996.godine, nakon čega je SDS pokrenuo upravni spor pred Okružnim sudom u Banjaluci. Sud je 16. septembra ove godine donio presudu kojom se tužba SDS odbija kao neosnovana.

/SRNA/