U Prnjavoru je prema regionalnom stambenom programu Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije izgrađena stambena zgrada za 14 porodica čija je vrijednost oko 630.000 KM.

Direktor sekretarijata Marko Aćić i njegov pomoćnik Dragan Jurićević danas su o ovom projektu razgovarali sa načelnikom opštine Prnjavor Darkom Tomašem i njegovim saradnicima i posjetili ovaj stambeni objekat.

„Ovim programom je predviđeno da se u opštini Prnjavor izgradi zgrada za 14 porodica iz kategorije interno raseljenih i izbjeglih lica koji bi nakon svih godina provedenih ili u kolektivnom ili u alternativnom smještaju ovdje trebali naći svoj konačni smještaj“ , rekao je Aćić.
„ Lica koja će biti useljena u ove stanove moći će ih koristiti za života, a nakon toga i zgrada i stanovi se vraćaju na upravljanje opštini Prnjavor koja će svojim internim aktima definisati kategorije koje će poslije moći koristiti ove prostorije“ , pojasnio je Aćić, te je nakon sastanka rekao da je opština Prnjavor pozitivan primjer dobre saradnje Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i lokalne zajednice, ispunivši sve svoje obaveze preuzete sporazumom.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš pohvalio je izvođača radova koji je tri mjeseca prije roka završio objekat i najavio da će uskoro biti završena procedura oko izdavanja upotrebne dozvole, te je istakao da bi objekat na upotrebu krajnjim korisnicima trebao biti predat u narednih mjesec dana.

„Zahvalio bih se Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije koji je omogućio da Prnjavor bude dio ovog projekta. Danas smo razgovarali i o novim projektima, a vjerujem da će saradnja u narednom periodu biti još bolja i sadržajnija, na korist ljudi kojima je ovaj vid stanovanja potreban“ , rekao je Tomaš.

Na području opštine Prnjavor u narednom periodu biće izgrađeno i sedam individualnih stambenih objekata za povratnike.