Izvođači “Geokop” Derventa i “Energosistem” Brčko danas završavaju radove na rekonstrukciji ulice Jovana Sterije Popovića. Ulica, koja prolazi pored starog i novog gradskog groblja, asfaltirana je u dužini od 243 m. Vozila se mogu kretati dvosmjerno, sa mogućnošću parkiranja sa jedne strane puta, dok su trotoari za pješake izgrađeni sa obe strane ulice. Rekonstruisani putni pravac od danas je osvijetljen i LED rasvjetom, a ugrađena je i kišna kanalizacija. Troškovi navedenog projekta, u vrijednosti od oko 220.000 KM, finansirani su iz budžeta Opštine Prnjavor.