Današnjim uručenjem ključeva novoizgrađenih kuća za šest romskih porodica u potpunosti je riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja Roma na području opštine Prnjavor, rekao je načelnik opštine dr Siniša Gatarić. Načelnik Gatarić kaže da je ukupan projekat, koji se odvijao u dvije faze i u čijoj su realizaciji učestvovali i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, “Karitas” iz Švajcarske i Vlada Lihtenštajna, koštao oko 460.000 KM, a da je opština Prnjavor učestvovala sa 20 odsto od potrebnih sredstava. “Prnjavor je jedina opština u BiH, pa i u regionu, koja je stambeno zbrinula sve Rome. Ovo je osnovna pretpostavka za dostojan i kvalitetan život ovih ljudi. Nastavićemo i dalje da se borimo za njihovo obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje”, istakao je Gatarić.

Uručenju ključeva romskim porodicama prisustvovao je i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović koji je rekao da su Romi najugroženija nacionalna manjina u BiH.  Jović je naglasio da ovo ministarstvo i u ovoj godini ima budžet od 2,5 miliona KM za rješavanje problema Roma. “Za 10 do 15 dana izaći će javni poziv za korištenje ovih sredstava. Do kraja godine usvojićemo akcioni plan za rješavanje problema Roma za period od 2017. do 2020. godine, tako da ćemo nastaviti saradnju sa svim lokalnim zajednicama”, rekao je Jović. Prema podacima “Karitasa”, druga faza stambenog zbrinjavanja romski porodica u Prnjavoru koštala je 205.000 KM. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH dalo je 100.000 KM, a Opština Prnjavor i Vlada Lihtenštajna 105.000 KM. Na području opštine Prnjavor registrovane su 32 romske porodice.

SRNA, T.S.