Stručna služba Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost da će šesnaesta redovna sjednica lokalnog parlamenta biti održana 26. aprila 2018. godine. Odbornici Skupštine opštine Prnjavor razmatraće sledeći dnevni red:

  1. Aktuelni čas,
  2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana „Prnjavor“,
  4. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2017. godine,
  5. Informacija o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. Regionalna deponija Banjaluka za 2017. godinu,
  6. Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Prnjavor za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
  7. a) Izvještaj o poslovanju JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada i finansijski plan JU Centar za socijalni rad Prnjavor za 2018. godinu,

  1. a) Izvještaj o poslovanju JU Centar za kulturu Prnjavor od 01.01. do 31.12.2017. godine,

b) Program rada i finansijski JU Centar za kulturu Prnjavor za 2018. godinu,

  1. a) Izvještaj o poslovanju JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada i finansijski plan JU Narodna biblioteka Prnjavor za 2018. godinu,

10.a) Izvještaj o poslovanju JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program rada i finansijski plan JZU Dom zdravlja Prnjavor za 2018. godinu,

11.a) Izvještaj o poslovanju JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2017. godinu,

b) Finansijski plan i Proram rada JP „Radio Prnjavor“ Prnjavor za 2018. godinu,

12.Izvještaj o poslovanju JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor za 2017. godinu,

13.Izvještaj o poslovanju JU Gimnazija Prnjavor za 2017. godinu,

14.Izvještaj o poslovanju JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor za 2017. godinu,

15.Izvještaj o poslovanju KP „Park“ a.d. Prnjavor za 2017. godinu,

16.Izvještaj o poslovanju KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine,

17.Izvještaj o stanju upravnog rješavanja u ostvarivanju prava i dužnosti građana i pravnih subjekata u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor u periodu 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,

18.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, ispod tržišne cijene ili bez naknade,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja,

19.Prijedlog Odluke o prihvatanju inicijative za izgradnju spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske u Mjesnoj zajednici Otpočivaljka -Mračaj,

20.Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku opštine Prnjavor da zaključi ugovor o zajedničkom ulaganju između Opštine Prnjavor i JP „Putevi Republike Srpske“ Banja Luka,

21.Prijedlog Odluke o dodjeli na privremeno korišćenje poslovnog prostora Planinarskom društvu „Korak više“ iz Prnjavora,

22.Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Gusak-Gajevi,

23.a) Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor,

24.a) Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (Izmjena V),

b) Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Regulacionog plana „U zoni uticaja magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice – Derventa, teritorija opštine Prnjavor“ (izmjena i dopuna II),

v) Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“.