Stručna služba Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost da će četrnaesta redovna sjednica lokalnog parlamenta biti održana 6. marta 2018. godine. Odbornici Skupštine opštine Prnjavor razmatraće sledeći dnevni red:

1. Aktuelni čas,

2. Odluke, rješenja i zaključci Imovinsko-pravne službe,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Blok između ulica Stevana Nemanje, Alekse Malića i Cara Lazara“,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Centar“ (izmjena V),

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa“ (izmjena i dopuna II),

6. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor,

7. Prijedlog Odluke o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o seoskim vodovodima, javnim bunarima i javnim česmama,

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama,

10. Prijedlog Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na području opštine Prnjavor,

11. Nacrt Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,

12. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade,

13. a) Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Plan kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za 2018. godinu,

14. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program održavanja lokalne putne mreže na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

15. a) Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu,

b) Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu,

16. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini,

b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini,

17. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2017. godini,

b) Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2018. godini,

18. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu,

b) Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2018. godinu,

19. Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. godinu,

20. Izvještaj o radu Skupštine opštine Prnjavor, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2017. godinu,

21. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor,

22. Informacija o vršenju inspekcijskog nadzora na području opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2017. godine,

23. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Savjeta za sport, b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Savjeta za sport,

24. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika opštine Prnjavor u skupštini JP Regionalne deponije „DEP-OT“ d.o.o. Banjaluka,

25. a) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Ivo Andrić“ Kulaši,

b) Prijedlog Rješenja o izboru člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ Potočani.