Skupština opštine Prnjavor usvojila je budžet opštine Prnjavor za 2022. godinu u iznosu od 27.800.000,00 KM.

Budžetom su planirane investicije u vrijednosti od 6.750.000,00 KM. Između ostalog, rekonstrukcija ulice Ilije i Alekse Malića, rekonstrukcija vodovoda u Štrpcima i izgradnja vodovodne mreže u Potočanima, izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni, izgradnja sportske dvorane, izrada projekta i početak radova na vodosnabdijevanju MZ Kremna, Kulaši i Popovići, kao i izrada projekata za vodovode u Donjim Galjipovcima, Čorlama, Naseobini Lišnja, Babanovcima, Hrvaćanima, Prosjeku, Mračaju-Otpočivaljci i Orašju-Novom Selu.

Budžetom za 2022. godinu planirana je i jednokratna pomoć za svako novorođeno dijete, kao i nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola.

Prijedlog budžeta za ovu godinu veći je za 61,16% odnosno 10.550.000,00 KM u odnosu na budžet za 2021. godinu, a uvećanje je nastalo uključivanjem novog budžetskog korisnika JZU Dom zdravlja Prnjavor u okvir budžeta, kreditnim zaduženjem i povećanjem prihoda od PDV-a.

U nastavku devete sjednice Skupštine opštine, odbornici će raspravljati o planu kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, programu održavanja lokalne putne mreže za 2022. godinu, kao i ovogodišnjem programu održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, programu korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, programu o načinu korištenja novčanih sredstava prikupljenih prihoda od posebnih vodnih naknada i planu utrošaka novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume.