Deveta redovna sjednica Skupštine opštine počela je u 9.00 časova, a na dnevnom redu nalaze se dvadeset dvije tačke.

Na početku sjednice, Skupština opština je razrješila Mirka Bukvića funkcije predsjednika Skupštine, zbog izvršenja sudske presude kojom je poništeno rješenje Skupštine opštine o razrješenju predsjednika Skupštine opštine, Željka Simića.

Odbornici lokalnog parlamenta trenutno raspravljaju o nacrtu rebalansa za prošlu godinu u iznosu od 18.950.000,00 KM.

U nastavku devetog skupštinskog zasjedanja, odbornici će razmatrati i prijedlog budžeta opštine Prnjavor koji za ovu godinu iznosi 27.800.000,00 KM, i za 5.600.000,00 KM je veći od usvojenog nacrta, plan kapitalnih ulaganja za 2022. godinu, program održavanja lokalne putne mreže za 2022. godinu, kao i ovogodišnji program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, program korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, program o načinu korištenja novčanih sredstava prikupljenih prihoda od posebnih vodnih naknada i plan utrošaka novčanih sredstava koja potiču od prihoda od posebnih namjena za šume.

Skupština će imenovati i nekoliko članova školskih odbora.