Opštinska Komisija za izbor najuređenijeg dvorišta objavljuje Javni poziv za izbor najuređenijeg dvorišta na području opštine Prnjavor. Javnim poziv obuhvaćene su četiri kategorije: dvorište porodičnih stambenih objekata, dvorište zajednice etažnih vlasnika, dvorište školskih objekata i balkon/terasa u stambenom objektu. Pravo na učešće imaju sva fizička i pravna lica na području opštine Prnjavor, a svi zainteresovani prijave mogu podnijeti u Šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, do 11. maja 2018. godine. Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komisija formirana od strane načelnika opštine obići će lokacije prijavljenih kandidata i donijeti odluku o izboru najuređenijih dvorišta. Kriterijumi za odabir su: održavanje i njegovanje biljaka i zemljišta, vrijednost biljnog pokrova, estetski ugođaj i ambijent, uloženi trud i kreativnost, ukupno idejno i hortikulturno rješenje.