Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, za izvođenje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi u 2016. godini, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za površine koje su registrovane kao obradive u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi 100 litara po hektaru obradive površine u 2016. godini za sve biljne kulture i obuhvata zbirno proljećne i jesenje radove. Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu. Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske. Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera: “KRISTAL TRADE” – Benzinske stanice: Potočani, Lišnja, Šibovska i Palačkovci,“DUJAKOVIĆ COMPANY” – Benzinska stanica Šarinci, “KRAJINA PETROL” – Benzinska stanica Prnjavor, “GAGI TRANS” – Benzinska stanica Vijaka-Prnjavor, “NEŠKOVIĆ” – Benzinska stanica Prnjavor, “BRČKO GAS” – Benzinska stanica Prnjavor i “NESTRO PETROL” – Benzinska stanica Prnjavor. Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 30. novembar 2016. godine. Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.