Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave Prnjavor obavještava građane opštine Prnjavor, da je u toku izrada Regulacionog plana „Radulovac“. Obuhvat Regulacionog plana „Radulovac“ počinje od spoja potoka Radulovac i puta za Babanovce sjeverno od motela Maksimilijan i granica ide u pravcu sjevera desnom obalom potoka Radulovac svo do sportskog kompleksa FK „Ljubić“, tu u pravcu zapada dolazi do ulice Vlade Vinčića i lomi u pravcu juga, lijevom stranom ulica Vlade Vinčića, Vojvode Bojovića, Beogradskom, Miloša Kondića i Bože Tatarevića i završava na mjestu početka obuhvata. Molimo zainteresovana lica koju su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske 40/13, 106/15 i 03/16) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu. Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti ciljeva i pravaca razvoja i slično. Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 7, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660-905.

obuhvat Regulacionog plana Radulovac