Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost opštine Prnjavor da je u toku izrada (Izmjena VI). Obuhvat Izmjene dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ čini zemljište označeno kao parcele k.č. broj 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 173/5, 174, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 177 i dijelovi parcela k.č. 167/2, 168/1 i 1135 k.o. Prnjavor.

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15, 03/16 i 84/19) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave, opštine Prnjavor, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu.

Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4 i 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova,  ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.