Na osnovu odluke Skupštine opštine Prnjavor donesene na sjednici dana 31.05.2016. godine, načelnik opštine Prnjavor upućuje u stručnu javnu raspravu Nacrt strategije vodosnabdijevanja na području opštine Prnjavor za period 2016 – 2020. godina. Stručna javna rasprava biće održana u petak 10. juna sa početkom u 12.00 časova u sali Skupštine opštine Prnjavor. Nacrt strategije vodosnabdijevanja na području opštine Prnjavor za period 2016-2020. godina dostupan je zainteresovanim licima u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, a dokument se može preuzeti i ovdje.