Odjeljenje za lokalno ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava roditelje djece rođene 2011. godine koja će do početka nove školske godine napuniti šest godina i djece rođene 2010. godine koja prošle godine nisu upisana u školu, da će se ljekarski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole obavljati tokom aprila i maja mjeseca tekuće godine. Za djecu sa navršenih šest godina starosti ljekarski pregledi će se obavljati u ambulantama porodične medicine (u Prnjavoru i terenskim ambulantama), kod ljekara kod koga je porodica registrovana. Pregled djece koja nemaju navršenih šest godina obavljaće pedijatar kod koga je dijete registrovano. Nakon ljekarskog pregleda upis djece će se vršiti u školama.Za sve informacije u vezi upisa djece u prvi razred možete se obratiti matičnoj školi u koju će dijete biti upisano.