Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš održao je danas radni sastanak sa direktorom Centra za kulturu, Centra za socijalni rad i Dječijeg vrtića „Naša radost“ i upoznao ih sa činjenicom da izdvajanja za plate ovih ustanova značajno opterećuju budžet opštine Prnjavor. „U protekle četiri godine u Dječiji vrtić „Naša radost“ primljeno je 16 novih radnika, te raspisan konkurs za još 6, zbog čega će izdvajanja za plate u 2017. godini porasti na 540.000 KM, što je 300.000 KM više u odnosu na 2012. godinu kada su ta izdvajanja iznosila 240.000 KM. U Centru za socijalni rad primljeno je 6 novih radnika, tako da će za plate u ovoj ustanovi u 2017. godini biti potrebno 350.000 KM, dok je taj iznos u 2012. godini bio 240.000 KM. U Centru za kulturu primljena su 2 nova radnika, što izdvajanja za plate u 2017. godini povećava na 160.000 KM, u odnosu na 2012. godinu kada su iznosila 120.000 KM“, rekao je načelnik Tomaš i dodao da su uvećanja za plate u protekle četiri godine bila razlog smanjenja sredstava za stipendije, podsticaje u poljoprivredi, boračka izdvajanja i izdvajanja za penzionere. Načelnik Tomaš je naglasio da je vrlo slična situacija i u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor i da se ova praksa mora promjeniti na način da se smanje plate, ali i broj zaposlenih. „Ukupan iznos izdvajanja za plate budžetskih korisnika u 2017. godini ne smije prelaziti iznos iz 2012. godine“, ističe Tomaš. Načelnik Tomaš je izrazio posebnu zabrinutost činjenicom da je upotrebna dozvola za dogradnju Dječijeg vrtića „Naša radost“ izdata na nezakonit način, kao i da je upriličeno svečano otvaranje vrtića koji nije završen, te najavio da će više detalja o ovoj problematici iznijeti u narednom periodu.