Осма редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана сутра, 30. маја, а планирано је да на дневном реду будe разматрано 18 тачака. Одборници Скупштине општине на сутрашњем скупштинском засједању разматраће приједлог Статута општине Прњавор, као и Извјештај о одржаној јавној расправи, те у приједлогу: Одлуку о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за општину Прњавор за период од 2018-2020. године, Одлуку о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, Одлуку о утврђивању критеријума за избор и именовање директора  Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивању Јавног конкурса, Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови, општина Прњавор, Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у Бабановцима, општина Прњавор, Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом  здравља Прњавор и Рјешење о именовању Комисије за припрему приједлога имена насеља, улице, трга или парка. У форми нацрта, одборници ће разматрати Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о управљању, грађењу, реконстукцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њивама и Одлуку о условима, начину држања и заштити паса и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор. На дневном реду наћи се ће и План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2017. годину, Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука, за 2016. годину, Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2016.  године, Извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01-31.12.2016. године, те Извјештај о извршеним реалокацијама за период 01.01-31.12.2016. године. Одборници локалног парламента на осмом засједању расправљаће о Извјештају о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и правних субјеката у Општинској управи Прњавор у периоду 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, Информацији о коришћењу јавних површина за 2016. годину, Извјештају о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање  Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне  опреме за 2016. годину, Плану утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална ватрогасна јединица за своје активности и чување ватрогасне опреме за 2017. годину, Извјештају о легализацији бесправно изграђених објеката на територији општине Прњавор, као и о одлукама, рјешењима и закључцима имовинско – правне службе. Осма сједница Скупштине општине Прњавор почиње у 10.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.