U skladu sa Uredbom o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, Gradska uprava grada Prnjavor objavljuje radni dokument “Srednjoročni plan rada Gradske uprave grada Prnjavor, za period 2025. – 2027. godina (radna verzija)”.

Dokument se objavljuje s ciljem sprovođenja konsultacija sa širom javnošću i prikupljanja komentara i preporuka, što se može učiniti slanjem na mejl adresu [email protected] ili pismenim putem u Šalter sali, sa naznakom “za Odsjek za razvoj”.

Ovaj radni dokument možete vidjeti ovdje i u dijelu “Strateški dokumenti” zvanične internet stranice gradske uprave.