Na osnovu člana  21. Odluke o neposrednom učešću građana u lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 31/17), Skupština opštine Prnjavor obavještava javnost da će u utorak, 10. jula sa početkom u 09.00 časova biti održana 18. sjednica Skupštine opštine Prnjavor prema navedenom dnevnom redu:

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluke, rješenja i zaključci imovinsko-pravne službe,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Statuta opštine Prnjavor
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije i indukovanog finansijskog okvira za period 2018-2020. godina
 5. Prijedlog revidirane Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulice doktora Slavka Šuška
 8. Prijedlog Odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Prnjavor
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju prijedloga broja i prostornog rasporeda osnovnih škola sa školskim upisnim područjima na području opštine Prnjavor
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana “U zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor”(izmjena III),
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela regulacionog plana “Istok 2, Istok 3 i Jug 1” (izmjena)
 12. Izvještaj o poslovanju JU Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor u 2017. godini
 13. Izvještaj o izvršenoj radionici na temu “Organizacija obavljanja vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave