Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 25. avgusta 2016. godine, broj: HH-6144-6149/V/08/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 19.8.2016. godine, utvrđeno je da 4 od 6 uzoraka odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Kod dva ispitana uzorka vode utvrđena su odstupanja u pogledu mutnoće, pa su ti uzorci zdravstveno neispravni. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, vode se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane i dalje ostaje na snazi.