Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 26. juna 2016. godine, broj: HH-4365-4370/V/06/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 16.6.2016. godine, utvrđeno je da 5 uzoraka prerađene vode odgovara odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, a 1 uzorak vode ne odgovara usljed prisustva koliformnih bakterija. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, vode se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane i dalje ostaje na snazi.