Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 7. 04.2016. godine, broj: HH-2209-2214/V/03/2016 i od 14.04.2016, broj HH-2469-2474/V/04/2016 , ispitivanjem uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 29.03.2016. i 06.04.2016. godine, utvrđeno je da svi uzorci vode odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, rješenje o zabrani upotrebe vode za piće i pripremu hrane broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine i dalje ostaje na snazi.