Prema izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS od 5. avgusta 2016. godine, broj: HH-5525-5530/V/07/2016, ispitivanjem šest uzoraka gradskog vodovoda uzetih dana 27.7.2016. godine, utvrđeno je da 4 uzeta uzorka prerađene vode odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, u pogledu analiziranih fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara, dok 2 uzorka vode ne odgovaraju pravilniku usljed prisustva povećanog broja kolonija na 37ºC i na 22ºC. Zbog neujednačenosti kvaliteta vode u prethodnom periodu i na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, vode se i dalje smatra zdravstveno nebezbjednom i opasnom po zdravlje ljudi i rješenje broj: 10-510-940/15 od 12.11.2015. godine o zabrani korišćenja vode za piće i pripremu hrane i dalje ostaje na snazi.