OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PRNjAVOR

KOMISIJA ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKIH NAGRADA

 

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Marina Dušanić Medicinski fakukltet, Novi Sad 23,39
2. Mirjana Spasojević Fakultet političkih nauka, Banja Luka 22,63
3. Jelena Đurić Pravni fakultet, Beograd 22,56
4. Milijana Janjić Filološki fakultet, Banja Luka 21,81
5. Slađana Preradović Poljoprivredni fakultet, Banja Luka 21,59
6. Tatjana Šestić Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 21,56

 

Studenti čije prijave nisu bodovane, zbog ne ispunjavanja uslova Javnog poziva i  Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 17/18):

  1. Mile Babić, Grafički dizajn i vizuelne komunikacije (Banja Luka College), prva godina školske 2017/2018. godine (član 3. tačka b) Pravilnika).

Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu studentske nagrade biće blagovremeno obaviješteni o načinu preuzimanja iste.

 

KOMISIJA:

 

Suzana Švraka

_________________________

Aleksandra Dalšašo-Lepir

__________________________

Dijana Milijaš-Tripunović

__________________________

rang lista studenata za studentsku nagradu 2018. godine