U skladu sa Zakonom o Danu Republike Srpske, 9. januar je republički praznik i neradni dan. Odlukom o radu u dane republičkih praznika u okviru prijavljenog radnog vremena, mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom. Prema Zakonu o praznicima Republike Srpske, vjerski praznik je pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćen izostanak sa radnog mjesta 06.01.2017. godine i 07.01.2017. godine.