Odjeljenje za inspekcijske poslove Opštine Prnjavor obavještava javnost da na osnovu Odluke o radu u dane republičkih praznika, 1. i 2. maja, na Međunarodni praznik rada, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe, te subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

U skladu sa zaključkom načelnika Opštine Prnjavor, prvog dana Međunarodnog praznika rada, 01.05.2018. godine (utorak), pored naprijed navedenih subjekata, mogu da rade i mesnice u vremenu od 07:00 do 12:00 časova, a drugog dana praznika, 02.05.2018. godine (srijeda), mogu da rade sve trgovinske i uslužne radnje, u vremenu od 07:00 do 12:00 časova. Ovaj Zaključak se ne odnosi na subjekte koji se bave proizvodnom djelatnošću.