Odjeljenje za inspekcijske poslove Opštine Prnjavor, na osnovu zaključka broj: 01/1-014-143/17, od 27.04.2017. godine, obavještava samostalne preduzetničke radnje-mesnice, da na prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2017. godine (ponedjeljak), mogu da rade u vremenu od 07.00 do 12.00 časova. Ovaj zaključak je donijet na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na podučju opštine Prnjavor i ukazane potrebe za radom istih, u cilju zadovoljenja potreba građana.