Opština Prnjavor, sa sjedištem u Prnjavoru u ulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava davanje u zakup poslovnog prostora, putem pribavljanja pismenih ponuda.

link: