U Brčkom je u srijedu, 26. septembra održan sastanak predstavnika Savjeta Evrope i Evropske Unije sa predstavnicima pet opština/gradova koji učestvuju u projektu „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“. U sklopu projekta potpisani su ugovori za finansiranje u Brčko distriktu, Prijedoru, Prnjavoru, Sarajevu i Tuzli, u pojedinačnoj vrijednosti od po deset hiljada eura.

Projekti koji se finansiranju sredstvima Savjeta Evrope, odnose se na unapređenje položaja nacionalnih manjina, kao i medijsku promociju nacionalnih manjina. Šef Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajevu, Drahoslav Štefanek, rekao je na konferenciji za medije, da je projekat počeo 16. maja ove godine i da završava krajem aprila 2019. godine. „Na samom početku obećali smo, da ćemo opštinama/gradovima pružiti direktnu podršku i to obećanje smo i ispunili. Pet opština/gradova će dobiti oko deset hiljada eura, uz obavezu da deset posto od ukupne vrijednosti obezbijede iz vlastitih budžeta. Izuzetno mi je drago, što ovu ceremoniju održavamo u Brčkom, zato što je Brčko dobar primjer, ne samo koegzistencije tri konstitutivna naroda, nego i velikog broja nacionalnih manjina koje se ovdje nalaze.“, rekao je Štefanek. Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao je i Đanluka Vanini iz Delegacije EU u BiH, koji je učesnicima u projektu uručio certifikate. U ime Opštine Prnjavor, certifikat je primio načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Ljubiša Šikarac. Nakon ceremonije potpisivanja ugovora održana je prezentacija individualnih projekata, a predstavnici Opštine Prnjavor predstavili su projekat pod nazivom „Promocija edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju“. U okviru navedenog projekta, planirano je da se do marta 2019. godine završe sljedeće aktivnosti: „Prvo takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor u poznavanju nacionalnih manjina u BiH“, prevod internet stranice Opštinske uprave opštine Prnjavor na šest jezika nacionalnih manjina, opremanje prostorija Saveza nacionalnih manjina opštine Prnjavor informatičkom opremom, te priprema i štampa biltena „Mala Evropa“. U realizaciji projekta pored Opštine Prnjavor kao glavnog nosioca projekta, biće angažovani i sljedeći partneri projekta: Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, osam osnovnih škola sa područja opštine i devet udruženja nacionalnih manjina: Ukrajinaca, Čeha, Italijana, Poljaka, Roma i Crnogoraca. U toku cjelokupne realizacije glavne aktivnosti projekta pod nazivom “Prvo takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini” biće uključeni i predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Pedagoškog zavoda Republike Srpske.