Komisija za odabir korisnika Programa za oporavak od poplava, koji implementira UNDP u saradnji sa Opštinskom upravom opštine Prnjavor, objavljuje preliminarnu listu korisnika za izgradnju stambenih objekata na području opštine Prnjavor: preliminarna-lista.pdf