Na osnovu člana 34. Poslovnika o radu Skupštine opštine Prnjavor (Službeni glasnik opštine Prnjavor broj: 21/17, 23/17 i 32/17), predsjednik Skupštine opštine Prnjavor obavještava javnost da se inicijative za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja koja su ustanovljena Odlukom o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja (Službeni glasnik opštine Prnjavor broj: 40/13 i 17/14) mogu uputiti Komisiji za nagrade i priznanja, i to poštom na adresu: Ulica Svetog Save broj 10, 78 430 Prnjavor ili predajom dokumentacije u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, do 25. februara 2018. godine. Incijativu u pisanoj formi mogu podnijeti načelnik opštine Prnjavor, odbornici u Skupštini opštine Prnjavor, organi mjesnih zajednica, preduzeća i ustanove, udruženja građana i druge organizacije, grupe građana i pojedinci. Inicijativa za dodjelu opštinskih nagrada i priznanja mora da sadrži: podatke o kandidatu, vrstu priznanja, obrazloženje inicijative sa aspekta opravdanosti, razlozima za dodjelu u skladu sa propisanim kriterijumima i zapisnik sa sjednice ovjeren od strane ovlaštenog lica ukoliko je inicijativa upućena od strane organa ustanove, preduzeća ili udruženja. Inicijative podnesene nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.