iU gradskom parku u toku su radovi na postavljanju novog dječijeg igrališta, koje je opština Prnjavor kao opština sa najviše dobrih djela dobila od Kompanije MTE:L. Opština Prnjavor je pobjedila u velikoj društvenoj akciji „Dobro djelo“, koju je ova kompanija organizovala tokom 2015. godine. Opština Prnjavor je vodila tokom cijele akcije, od samog početka, a na kraju su u mapu njeni građani  upisali 241 dobro  djelo.

Banjalučani su prijavili 183 priče o  humanosti,dok je Sarajevo zauzelo treće mjesto sa 61 prijavljenim dobrim djelom. Radovi na pripremi terena finansirani su iz budžeta opštine, a svečano otvaranje planirano je za početak aprila.