Nastavak  44. sjednice Skupštine opštine Prnjavor biće održan u ponedjeljak 28. marta sa početkom u 10.00 časova. U nastavku 44. redovne sjednice odbornici će razmatrati preostalih osam tačaka dnevnog reda:

  1. Izvještaj o poslovanju KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor za period 01.01.-31.12.2015. godine sa finansijskim pokazateljima,
  2. Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, modernizacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata na području opštine Prnjavor za 2015. godinu,
  3. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2015. godinu,
  4. Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2015. godinu,
  5. a) Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2015. godinub) Plan utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice, izgradnju  objekata koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica za svoje aktivnosti i čuvanje vatrogasne opreme za 2016. godinu,
  1. Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini,
  2. Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2015. godini.