Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte, koji su povećali plate radnicima u periodu od januara do juna 2024. godine, da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika.

Zahtjev se podnosi putem aplikacija „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja je aktivna od 1. jula do 29. avgusta 2024. godine, kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Za obračunski period januar-jun 2024. godine, privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate, odnosno najkasnije 1. decembra 2023. godine. Naime, za obračunski period januar-jun 2024. godine, za mjesec početne plate primjenjivati će se iznos plate isplaćen za decembar 2023. godine. Prema zakonskom rješenju, u slučaju da je radniku za mjesec početnog iznosa plate isplaćena plata niža od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, pri obračunu iznosa podsticaja uzimaće se trenutno važeća najniža bruto plata u iznosu od 1.344,26 KM (neto plata 900 KM).

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar kodom.

Podsjećamo privredne subjekte da je kranji rok za podnešenje zahtjeva elektronskim i pisanim putem do 29.08.2024. godine, te ih pozivamo da zahtjeve dostave u propisanom roku.

Budžetom Republike Srpske za 2024. godinu za podsticaje za povećanje plate radnika, planirana su sredstva u iznosu od 15.560.000,00 KM.