U periodu od 8. do 12. avgusta 2022. godine, Komunalno preduzeće „Park“ a.d. Prnjavor primaće zahtjeve za zakup zemljišta za djelatnosti zabavnih radnji i ugostiteljstva, dok za ostale djelatnosti zahtjevi za zakup zemljišta se primaju do 18. avgusta 2022. godine.

Zahtjev za zakup zemljišta predaje se na protokol KP „Park“ a.d. Prnjavor, ul. Živojina Preradovića bb, Prnjavor. Uz zahtjev, potrebno je priložiti rješenje o obavljanju djelatnosti i kopiju lične karte.

Tradicionalni prnjavorski vašar, u organizaciji Komunalnog preduzeća „Park“ a.d. Prnjavor biće održan od 18. do 20. avgusta, na lokaciji „Stočne pijace“ u prigradskom naselju Vijaka, na površini od deset hiljada metara kvadratnih.