Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor obavještava poslovne subjekte sa područja opštine Prnjavor da je otvoren Challenge fond. Iznosi sredstava iz Challenge fonda koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima: za Startup-e koji su registrovani najmanje 6 mjeseci i ne starije od 2 godine, maksimalan iznos granta je 10.000,00 EUR, za privredne/poslovne subjekte starije od 24 mjeseca, maksimalan iznos granta je 30.000,00 EUR. Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci.Aplikacije na ovaj poziv moraju biti dostavljene u elektronskoj formi najkasnije do 12. juna 2017. godine do 16:00 časova.Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na stranici: http://c2c.ba/bs/pozivi/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-grant-sredstava-iz-challenge-fonda/1.